Archiwum miesiąca maj 2013

Wycieczka klasy V z okazji Dnia Dziecka

poniedziałek, 27 maj 2013

Wyjazd rozpoczęliśmy od wizyty w kinie Cinema City, gdzie obejrzeliśmy film w technice 3D „Tajemnice Zielonego Królestwa”, następnie pieszo udaliśmy się do Izby Drukarstwa na ulicy Żmigród 1. Odwiedzając Izbę Drukarstwa dowiedzieliśmy się jak wyglądała drukarnia typograficzna i praca zecera, drukarza, introligatora. Zobaczyliśmy maszyny drukarskie i zecerskie oraz urządzenia introligatorskie używane w starych lubelskich drukarniach. Poznaliśmy historię drukarni „Popularna”, która mieściła się w miejscu dzisiejszej Izby Drukarstwa. Pan przewodnik przekazał nam również informacje dotyczące tradycji drukarstwa lubelskiego.

Uczniowie klasy V

Izba Drukarstwa

„Matematyczna Przygoda” – Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

środa, 15 maj 2013

W dniu 14 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Matematyczna Przygoda” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Konopnica pod honorowym patronatem WójtaGminy Konopnica Pana Mirosława Żydka. Celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów oraz promowanie ich osiągnięć. Wójt i dyrektor szkoły Marta Och powitali wszystkich życząc rywalizującym tradycyjnie „połamania pióra”.

W konkursie udział wzięło piętnastu uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z gminy. Wśród uczestników przeważali uczniowie klas szóstych, ale do równej rywalizacji z szóstoklasistami przystąpiły dwie uczennice klasy piątej, Natalia ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy i Ania ze Szkoły Podstawowej w Motyczu.

Uczniowie rozwiązywali zestaw zadań składający się z 10 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych. Prace konkursowe oceniała komisja, w skład której weszli nauczyciele matematycy zeszkół podstawowychnaszej gminy. Przed ogłoszeniem wyników uczestnicy konkursu udali się na słodki poczęstunek. Zwycięstwo w konkursie wywalczyła Anna Szymańska ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu – opiekun P. Katarzyna Prokopowicz, drugie miejsce zajęła Maria Sidorowicz ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy – opiekun P. Barbara Piątek a trzecie Magdalena Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej w Stasinie – opiekun P. Tomasz Szabat. GRATULACJE!!!

Laureatki konkursu uhonorowane zostały dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczniowie otrzymali drobne upominki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a Państwu nauczycielom za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała p. Katarzyna Prokopowicz

http://www.spmotycz.i365.pl/galeria/matematyczny2013/slide.html

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W NASZEJ SZKOLE

niedziela, 5 maj 2013

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  • procesach zachodzących w szkole lub placówce,
  • funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów,
  • zarządzaniu szkołą lub placówką.

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

W naszej szkole badanie zostało zrealizowane w dniach 26-02-2013 – 06-03-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji p. Renatę Olszewską i p. Urszulę Gralewską z Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – od dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.

Do gromadzenia danych wykorzystano metody:

ilościowe – ankiety w wersji elektronicznej i papierowej,

jakościowe – wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych.

Wyniki ewaluacji w naszej szkole przedstawia poniższa tabela:

Całościowy raport z ewaluacji dostępny jest na stronie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000102868132.pdf

Subskrybuj kanał RSS