Archiwum miesiąca maj 2011

Spotkanie z Edytą Zarębską-bajkopisarką i ilustratorką.

poniedziałek, 16 maj 2011

9 maja 2011 roku uczniowie klasy drugiej wraz z p. Lidią Słapek i p. Elżbietą Kamińską udali się na wyprawę do Konopnicy. Tam zostali uraczeni lodami przez mamę Adasia Zawiślaka a następnie uczestniczyli w spotkaniu z Edytą Zarębską i jej mężem. Pani Edyta jest autorką książki „Opowieści babci Gruni”. Podczas spotkania opowiadała o swym dzieciństwie w Hrubieszowie, o potrzebie pisania wierszy-o marzeniach by zostać pisarką. I o spełnieniu się tych marzeń. Pan Robert Zarębski przeczytał dzieciom fragmenty utworów żony i w bardzo przystępny sposób przedstawił drogę jaką przebywa utwór zanim od zamysłu stanie się książką. Na koniec pani Edyta rozdała wszystkim uczestnikom spotkania własnoręcznie wykonane rysunki z autografem.

Elżbieta Kamińska

SS853603SS853605SS853614SS853615SS853604SS853595Konkurs recytatorski “Mali przyjaciele przyrody”

poniedziałek, 16 maj 2011

W dniu 13 maja 2011r. o godz. 9.15 rozpoczęły się

szkolne eliminacje do

Gminnego Konkursu Recytatorskiego

„Mali  przyjaciele przyrody”

Wzięło w nich udział 26 dzieci z klas I-III:  najwięcej z klasy II – szesnaścioro.  Jest więc efekt uczęszczania uczniów tej klasy na zajęcia pozalekcyjne  z edukacji czytelniczej „Lubimy czytanie”.

W ramach tych zajęć dzieci mają możność zapoznania się z literaturą dziecięcą o różnej tematyce i formie (proza, poezja). Często sięgają do księgozbioru szkolnej biblioteki, zajęcia są prowadzone w bibliotece,

Wszyscy uczestnicy przygotowali po jednym utworze o tematyce związanej z hasłem konkursu. Były to wiersze znane i mniej znane  popularnych autorów:   M. Konopnickiej,  J. Brzechwy. J. Tuwima, Cz. Janczarskiego,  H. Łachockiej, K. Nowackiej.

Najpopularniejsze okazały się  utwory Marii Konopnickiej. O ich wyborze niewątpliwie zadecydowała tematyka bliska dzieciom, prosty język, budowa zwrotkowa, rymy,  rytm, humor  a co za tym idzie łatwość uczenia się tekstów na pamięć i odpowiedniej ich interpretacji.

Wszystkie dzieci wygłaszały wiersze z pamięci, starały się też je odpowiednio interpretować.

Zorganizowany konkurs niewątpliwie przyczynił się do popularyzacji literatury dla dzieci.  Dał dzieciom możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.  Wiele z przedstawionych utworów wcześniej było nieznanych zarówno wykonawcom, jak i tym, którzy ich słuchali.

Zmotywował uczniów do pracy – przy wsparciu pań wychowawczyń, a niewątpliwie i rodziców, przygotowali często dość długie utwory i mieli możność prezentowania swoich umiejętności  przed Komisją Konkursową oraz „szeroką” publicznością to jest uczniami klas 0 –III.

Dostarczone dzieciom doznania estetyczne, wypływające z piękna utworów literackich niewątpliwie długo pozostaną w ich pamięci.

Konkurs zakończył się  ogłoszeniem nazwisk zwycięzców etapu szkolnego.

Decyzją Komisji Konkursowej w składzie;

E. Kamińska, D. Banaszek, L. Słapek, A. Wiśniewska

Laureatami etapu szkolnego zostali:

Dawid Borek, Hanna Plewik klasa I.

Krzysztof Misztal, Mateusz Gołek klasa II.

Agnieszka Drózd, Klaudia Rozdoba klasa III

Opracowały: Lidia Słapek, Elżbieta Kamińska

Projekt edukacyjny:”Nasz Patron-Wincenty Witos-jego życie i działalność”.

piątek, 6 maj 2011

10 rocznica nadania  imienia Wincentego Witosa

Szkole Podstawowej w Motyczu

IMG_9944


Opracowały:  Elżbieta Kamińska, Lidia Słapek

W 2010 roku Szkoła w Motyczu obchodziła 10-tą  rocznicę nadania imienia Wincentego Witosa. Przygotowując się do tego ważnego wydarzenia w szkole realizowany był projekt edukacyjny „Nasz Patron  – Wincenty Witos –jego życie i działalność”.

W projekcie wzięła udział cała społeczność szkolna. Do współpracy zaangażowano również rodziców naszych uczniów.

Cel główny projektu:

 • Zapoznanie uczniów z życiem i działalnością Wincentego Witosa – wybitnego działacza chłopskiego okresu międzywojnia.

Cele edukacyjne:

 • Bogacenie i rozwijanie wiedzy o Wincentym Witosie,
 • Przybliżenie wartości, jakimi kierował się w swoim życiu Patron,
 • Przybliżenie uczniom wiadomości o czasach w jakich żył W. Witos
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej,
 • Budzenie dumy narodowej i regionalnej,
 • Ukazywanie wartości ponadczasowych.

Przewidywane efekty:

 • Wyposażenie uczniów w wiedzę o życiu i działalności Wincentego Witosa,
 • Doskonalenie umiejętności redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej,
 • Prezentacja talentów plastycznych,
 • Poznanie miejsc związanych z Wincentym Witosem.

Realizacja projektu polegała na:

 • Nadaniu szczególnie ważnego miejsca w programie wychowawczym szkoły sylwetce Patrona / odrębne lekcje wychowawcze, nawiązanie na lekcjach historii,/,
 • Przeprowadzeniu analizy diagnozującej poziom wiedzy uczniów o Wincentym Witosie oraz ankiety ewaluacyjnej,
 • Zgromadzeniu literatury w bibliotece szkolnej / Olak B.: „Testament Wincentego Witosa”, Witos W. :”Dzieła wybrane”, Zakrzewski A. :”Wójt z Wierzchosławic”/
 • Nawiązaniu współpracy z Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie. Wypożyczenie ekspozycji przedstawiającej materiały dotyczące życia i działalności W. Witosa,
 • Przeprowadzeniu lekcji bibliotecznych i wychowawczych na temat życia i działalności Wincentego Witosa,
 • Przeprowadzeniu konkursu  wiedzy o życiu i działalności Patrona dla klas IV- VI,
 • Przeprowadzeniu konkursu plastycznego na portret W. Witosa , album o  jego życiu i działalności dla  klas 0 –VI,
 • Pięknym czytaniu fragmentów z książki „Testament Wincentego Witosa”/wspomnień o W. Witosie/,
 • Przeprowadzeniu konkursu literackiego na list do W. Witosa -chętni uczniowie wszystkich klas,
 • Przygotowaniu scenariusza przedstawienia o W. Witosie,
 • Zorganizowaniu wycieczki do miejsc związanych z życiem patrona:

Wierzchosławice –Tarnów- Kraków.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2009/2010.

IMG_9793

13 czerwca 2010 roku odbyła się w szkole uroczystość podczas której nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Wincentemu Witosowi,

prezentacja efektów pracy nad projektem ( wystawa prac uczniów),

wręczenie nagród zwycięzcom konkursów,

prezentacja przedstawienia  o Wincentym Witosie.

IMG_9869

IMG_9875

IMG_9884

IMG_9891

IMG_9980

Bibliografia:

Olak B. :Testament Wincentego Witosa, Warszawa 2009

Witos W. : Dzieła wybrane, Warszawa 1990

Zakrzewski A. : Wójt z Wierzchosławic, Warszawa 1984

Subskrybuj kanał RSS