Archiwum miesiąca marzec 2010

O naszym szkolnym patronie – Wincentym Witosie.

niedziela, 14 marzec 2010

Wincenty Witos (1874-1945) Rolnik, działacz ruchu ludowego, polityk, publicysta. Od 1895 członek Stronnictwa Ludowego (SL). 1903-1913 członek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). 1908-1913 wójt gminy Wierzchosławice koło Tarnowa. 1908-1914 poseł do Sejmu Krajowego Galicji, 1911-1918 poseł do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu. Po rozłamie w PSL 1914-1918, wiceprezes PSL Piast, 1918-1931 prezes.
Podczas I wojny światowej zwolennik współpracy z państwami centralnymi, od 1914 wiceprezes Naczelnego Komitetu Narodowego, 1915 zrezygnował z popierania proaustriackiej polityki i pod koniec wojny w swych wystąpieniach w parlamencie wiedeńskim składał jednoznaczne oświadczenia o dążeniach Polaków do odbudowy wolnego i suwerennego państwa, niezależnego od żadnego z dotychczasowych państw zaborczych. 1917-1918 członek Ligi Narodowej. W październiku 1918 stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie.
Poseł na sejm 1919-1930, do 1931 (z przerwami) przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Piast. Desygnowany na premiera Rządu Obrony Narodowej pod koniec lipca 1920, w okresie bezpośredniego zagrożenia Warszawy podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921), wszedł w skład Rady Obrony Państwa. Pozostawał na stanowisku szefa rządu do września 1921. 1923 utworzył pierwszy rząd koalicji Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i PSL Piast (tzw. Chjeno-Piast), w grudniu tego samego roku podał się do dymisji. W maju 1926 utworzył rząd obalony przez J. Piłsudskiego (przewrót majowy).
Przeciwny rządom sanacji, współtwórca Centrolewu (1929). Więziony 1930 w Brześciu nad Bugiem i sądzony w procesie brzeskim, otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia, co zdecydowało o jego wyjeździe na emigrację do Czechosłowacji (1933-1939). Mimo to pozostawał członkiem władz SL: 1931-1935 przewodniczącym Rady Naczelnej, 1935-1939 prezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego.
Współpracował z emigracyjnym ugrupowaniem antysanacyjnym Front Morges (1936). W marcu 1939 powrócił do kraju, we wrześniu 1939 uwięziony przez Niemców i nakłaniany do utworzenia rządu kolaboracyjnego, odrzucił propozycję. Zwolniony z więzienia w 1941, przebywał w areszcie domowym pod stałym nadzorem gestapo.

SPOTKANIE Z TWÓRCĄ LUDOWYM CZESŁAWEM MAJEM

niedziela, 14 marzec 2010

7 marca 2009 r. odbyło się spotkanie z ludowym twórcą z Motycza, wielokrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów literackich, panem Czesławem Majem. W spotkaniu, które miało miejsce w domu poety, uczestniczyły: dyrektor szkoły p. Jadwiga Młynarska oraz nauczycielki – p. Danuta Banaszek i Violetta Pieczykolan.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ.

niedziela, 14 marzec 2010

W styczniu 2009 roku w naszej szkole rozpoczął się cykl szkoleń dla dzieci z pierwszej pomocy objęty patronatem WOŚP “Ratujemy i uczymy ratować”;. Program  ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP.
Program “Ratujemy i uczymy ratować” powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka i jest adresowany do wszystkich nauczycieli i uczniów klas I-III.
Pierwsza pomoc to bardzo niezbędna umiejętność i znajomość jej przyda się każdemu. Dlatego też w naszej szkole również zostali przeszkoleni również uczniowie klas IV-VI.
Program swym zakresem obejmuje tematy:

  • Bezpieczeństwo,
  • Sprawdzanie przytomności,
  • Wzywanie pomocy,
  • Sprawdzanie oddechu,
  • Ustalanie nieprzytomnego w pozycji bocznej,
  • Oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej,
  • Łańcuch przeżycia.

Nauczyciele – pani Katarzyna Karbowniczek i Barbara Bukryj przeszły specjalne szkolenie zorganizowane  przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Szkoła otrzymała także  materiały i pomoce (fantomy, książki dla dzieci, tekturowe telefony komórkowe itp.) niezbędne do nauki podstawowych czynności ratujących życie.
Uczniowie starszej i młodszej grupy wiekowej uczyli się jak zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu, jak sprawdzić czy jest przytomny, ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej i jak wezwać pomoc. Starsze dzieci oprócz ww. czynności uczyły się oddechów ratowniczych i uciskania klatki piersiowej.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie wykonywali zadania, stawiali mnóstwo dodatkowych  pytań. W efekcie wykazali się dobrą znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy nie tylko w teorii ale także w praktyce.
Na zakończenie cyklu zajęć “Uczymy się ratować” uczniowie zdali swój pierwszy egzamin z pierwszej pomocy. Uczniowie udowodnili, że dużo wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy i potrafią przeprowadzić wszystkie podstawowe czynności ratujące życie.
Zdobyli certyfikat i odznakę “Jestem małym ratownikiem”.
Mam nadzieję, że podjęte działania zaowocują w przyszłości tym, że uczniowie nie będą reagowali zażenowaniem, zszokowaniem i odrazą w sytuacji, gdy ktoś w otoczeniu będzie potrzebował pierwszej pomocy.

mgr Katarzyna Karbowniczek

Subskrybuj kanał RSS